ممکن است برخی تصورکنند که قطبین شمالی وجنوبی کاملاً مشابه باشند وممکن است برخی ازما تفاوت هایی رابین آن ها بشناسیم . اما برخی تفاوت های اساسی بین قطب های شمال وجنوب وجود دارد که دراین جا به آن ها می پردازیم:

1- اولین تفاوت این است که قطب شمال روی سطحی از آب های منجمد قرارگرفته است . منطقه قطب شمال یا شمالگان  شامل سرزمین هایی که تابعیت کشورهای مختلفی مانند کانادا ، آمریکا ، روسیه ، گرینلند ، فنلاند و ... می شود اما برعکس آن قطب جنوب روی سطحی ازخشکی که دارای دریاچه ها وکوه هایی است ، قرارگرفته است . منطقه قطب جنوب یا جنوبگان که آن را به نام قاره قطب جنوب  می شناسیم دارای پهنه های آب یخ زده ای است که دور تا دور این خشکی راگرفته است .

2- قاره قطب جنوب 90% پهنه یخی جهان که معادل سه چهارم آب شیرین سطح کره زمین است را درخود جای داده است .

3- با وجود پرچم های نصب شده در قاره قطب جنوب ، این قاره تنها سرزمین روی کره زمین است که مالکیت آن به هیچ کشور یا شخصی تعلق ندارد ودرتاریخ آن هیچ اثری از وجود ساکنان بومی ثبت نگردیده است واداره امور آن براساس معاهده قطب جنوب که اجازه بکارگیری زمین وسایرمنابع آن رافقط جهت مسائل مسالمت آمیز وعلمی داده است ، صورت می گیرد . برعکس آن بیش از4میلیون نفردردایره قطب شمال یا شمالگان زندگی می کنند که درکشورها وشهرهای مختلفی همچون آلاسکا ، نروژ ، ترومسو، بارو و... پراکنده شده اند .

4- دایره قطب شمال ازمناطق جست وجوی نفت وگاز طبیعی به شمارمی آید چراکه پیش بینی می شود نفت موجود دراین مناطق یک چهارم ذخایر نفتی استفاده نشده درجهان باشد وکشورهای آمریکا وروسیه عملیات اکتشاف وحفاری زیادی درجست وجوی نفت وگاز این مناطق انجام می دهند درحالی که معاهده قاره قطب جنوب تاکنون عملیات اکتشاف وحفاری دراین سرزمین را ممنوع کرده است .

5-بسیاری ازمردم اعتقاد دارند که پرندگان پنگوئن وخرس های قطبی درکنارهم درمناطق سرد قطبی زندگی می کنند درحالی که اگراین اعتقاد صحیح بود ، بنابراین پنگوئن ها طعمه آسانی برای این خرس ها می شدند اما درحقیقت خرس های قطبی فقط درقطب شمال وپنگوئن ها منحصراً درقطب جنوب  زندگی می کنند.

6- قاره قطب جنوب نسبت به منطقه قطب شمال بسیارسردتر به حساب می آید چراکه یخ های آن هیچ وقت ذوب نمی شوند. میانگین درجه حرارت درقطب جنوب به 49 درجه سانتی گراد زیرصفرمی رسد که این امر، این منطقه را سردترین منطقه روی سطح زمین قرارمی دهد . اما درمنطقه قطب شمال میانگین درجه حرارت درزمستان 29 درجه سانتی گراد زیرصفراست که درتابستان بیشترمی شود. پایین ترین درجه حرارت روی سطح زمین درایستگاه وستوک درقطب جنوب در21ژولای (30 تیر) سال 1982به ثبت رسیده است .(ملاحظه شود که این تاریخ درزمستان نیمکره جنوبی است) این درجه 6/89 درجه سانتی گراد زیرصفربود.

7- لایه  ازن بر روی هردوقطب به شدت درحال تخریب است اما این تخریب روی قطب جنوب بیشتر است . حجم سوراخ ازن روی قطب جنوب به سه برابر مساحت ایالات متحده آمریکا می رسد . علت تخریب کمتر این لایه برقطب شمال را گرم تربودن آن نسبت به قطب جنوب می دانند که این امرتشکیل ابرهای استراتوسفری قطبی که باعث تخریب لایه ازن می شود را کاهش می دهد .

8- لایه یخی قطب شمال به دلیل ضخامت کم آن نسبت به طبقات یخ قطب شمال به تغییرات آب وهوایی حساس تراست وبالارفتن درجه حرارت درروزهای فصل تابستان به ذوب لایه سطحی ودرنتیجه منجربه ترک هایی درلایه های پایین ترمی شود.به اعتقاد دانشمندان این ترک ها درسال گذشته پیشرفت کرده وبرای اولین باربه خود قطب نیزرسید .

9- بخشی از پهنه یخی قطب شمال به صورت دوره ای وبه طورطبیعی درتابستان ذوب می شود ودرزمستان دوباره رشدکرده وحجم یخ آن زیاد می شود اما افزایش میزان ذوب وسرعت آن به مشکلات ونتایج حاصل از گرمایش جهانی برمی گردد به طورمثال بررسی ها نشان می دهد که لایه یخی که ضخامت آن به 2 مایل درگرینلند می رسد به طورنامنظم درحال ذوب است که این امرباعث ازبین رفتن نصف این لایه ها درپایان قرن حاضر خواهد شد ومقداریخ قطب جنوب نیز درحال کاهش است اما باسرعتی کمتر از قطب شمال . درصورتی که یخ های قطب جنوب ذوب شوند (که بیشترین یخ های سطح زمین به شمار می آیند ) ارتفاع سطح آب دریاها واقیانوس ها به 200مترنسبت به حال خواهد رسید .

منبع: الموسوعه الجغرافیه

 ترجمه : محمد حسونی زاده

تاريخ : جمعه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۰ | 3:13 | نویسنده : محمد حسونی زاده |
  • قالب میهن بلاگ
  • قالب میهن بلاگ